วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมเครือข่ายการ์ตูน วัฒนธรรมไทย

  กิจกรรมที่จังหวัดสุโขทัย 

กิจกรรมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


นักเขียนการ์ตูน

ชัยราชวัติ,พลังกร,โอมรัชเวทย์

ถ่ายกับ ราช เลอสรวง 

คุณเพรียว,คุณเฉลิม,คุณสมชาย,คุณสมบัติ,คุณโอม

คุณอ๊อฟ,คุณพล,คุณโอม,คุณเซีย,คุณราช เลอสรวง ,คุณสมบัติ,คุณสละผลงาน"อุ๋งศรี"


ผลงาน"อุ๋งศรี"ผลงาน Toi Bisatt

ฝีมือคุณ Toi Bisatt