วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

งานเปิดตัวหนังสือชุด Asean Folk Tales


เชิญร่วมเปิดตัวหนังสือนิทานอาเชี่ยน 
ผลงานนักวาดภาพประกอบแนวหน้า จาก"กลุ่มเบญจรงค์" 
เช่น โอมรัชเวทย์ พล ข่าวสด สมชาย ปานประชา เฉลิม อัคคะพู ...
และนักวาดเสริมทัพอีกหลายท่าน ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2555 เวลา 8.30-17.00 น. 
 มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 17 (ศูนย์ประชุมฯ สิริกิติ์)

สำนักพิมพ์พาส