วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2556

คณะกรรมการสมาคมการ์ตูนไทย...ประชุมนัดแรก

 นี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
คณะกรรมการสมาคมการ์ตูนไทย...ประชุมนัดแรก เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556


facebookสมาคมการ์ตูนไทย